ทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต

A004
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ :

ทำบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต

- เอกสาร 1-20 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
- เอกสาร 21-40 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,000 บาท
- เอกสาร 41- 80 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 3,500 บาท
- เอกสาร 81- 120 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,000 บาท
- เอกสาร 121- 170 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 4,500 บาท
- เอกสาร 171- 300 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,000 บาท
- เอกสาร 301-450 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,500 บาท
- เอกสาร 451-500 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,000 บาท
- เอกสาร 501-550 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 6,500 บาท
- เอกสาร 551-600 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 7,000 บาท
- เอกสาร 601-650 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 7,500 บาท
- เอกสาร 651-700 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8,000 บาท
- เอกสาร 701-750 ชุดต่อเดือน อัตราค่าบริการ 8,500 บาท

MAP


Address: 71/2-13 โครงการโอโซนพลาซ่า ห้อง H1C,H2C ถนนคู้บอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงทพฯ 10230